תמונה ‭.122‬ תוכינון גבנוני (עד ‭מ"ס 45‬) ‭Scarus gibbus -‬ (עמ' ‭(84‬