תמונה ‭.119‬ תוכינון שחום (עד ‭''ס 40‬מ) ‭(84 'ny) Scarus niger -‬