תמונה ‭.121‬ תופיני! חום (עד ‭''ס 30‬מ) ‭Leptoscarus vaigiensis -‬ (עמ־ ‭(85‬