תמונה ‭?ך3 .117‬ןה קוצנית (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Adioryx spinifer -‬ (עמ' ‭(82‬