תמונה ‭.116‬ אדמון שחור-עץ (עד ‭''ס 30‬מ) ‭Myripristis murdjan -‬ (עמי ‭(82‬