תמונה 115 א. 95ין משובץ (עד ‭מ"ס 10‬) ‭Plagiotremus tapeinosoma -‬ (עמי ‭(82‬