תמונה ‭.114‬ ארסינון כחול (עד ‭מ"ס 10‬) ‭Meiacanthus nigrolineatus -‬ (עמ־ ‭(78‬