תמונה ‭.110‬ חשמנון זהוב (עד ‭מ"ס 9‬) ‭Apogon cyanosoma -‬ (עמי ‭(73‬