וומונה ‭.111‬ שישן מסיקי (עד ‭''ס 10‬מ) ‭Cirripectes variolosus -‬ (עמי ‭(76‬