תמונה ‭.108‬ פסוסית מבריקה (עד ‭מ"ס 8‬) ‭») Archamia lineolata -‬מ' ‭(71‬