תמונה ‭.109‬ כילון רב־קוי (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Cheilodipterus lachneri -‬ (עמ' ‭(72‬