תמונה ‭.106‬ אפונ^ן ןק־פס (עד ‭מ"ס 30‬) ‭(69 "av) Pseudupeneus forskali -‬