תמונה 105 א. רחפית נאה (עד ‭מ"ס 10‬) ‭Seychellea hectori -‬ (עמי ‭(66‬