תמונה ‭.105‬ קברנו משחיר (עד ‭מ"ס 9‬) ‭Bathygobius cyclci‬ (עמי ‭(56‬