תמונה ‭.103‬ לןברנונית לימונית (עד ‭מ"ס 4‬) ‭Gobiodon citrinus -‬ (עמי ‭(65‬