תמונה ‭.104‬ סרסנון שט"ניץ (עד ‭''ס 11‬מ) ‭Cryptocentms steinitzi -‬ (עמ' ‭(65‬