תמונה 102 א. גלילן עינוני (עד ‭מ"ס 9‬) ‭Vanderhorstia martensi -‬ (עמי ‭(63‬