תמונה ‭.101‬ סוסון־ים דרבני (עד ‭מ"ס 22‬) ‭Hippocampus hystrix -‬ (עמי ‭(59‬