תמונה ‭.99‬ נפווזית גוכבנית (עד ‭מ"ס 50‬) ‭Arothron stellatus -‬ (עמ' ‭(55‬