תמונה ‭.98‬ פנינון האוכפים (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Canthigaster coronata -‬ (עמי ‭(54‬