תמונה ‭.97‬ קפוךג רב־קוצי (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Chilomyceturus echinatus -‬ (עמי‭(53‬