תמונה 94ב. חדקוץ אניצי (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Amanses scopas -‬ (עמ' ‭(52‬