תמונה ‭.95‬ שדיונון משולש (עד ‭מ"ס 25‬) ‭Rhinesomus gibbosus -‬ (עמ' ‭(53‬