תמונה 93ב. פיקסון (עד ‭''ס 25‬מ) ‭;50 ?ws) Rhinecanthus assasi -‬