תמונה ‭.93‬ מימין לשמאל: עכנון כוכבני (עד ‭מ"ס 70‬) ‭Echidna nebulosa -‬ (עמי ‭(45‬ נקדינון אפור (עד ‭''ס 70‬מ) ‭(45 'ns) Siderea grisea -‬ ניבן נקוד (עד ‭מ"ס 100‬) ‭Lycodomis punctatus -‬ (עמי ‭(46‬