תמונה 93א. בר־נצרן קוי (עד ‭מ"ס 26‬) ‭Balistapus undulatus -‬ (עמי ‭(50‬