תמונה ‭.91‬ מהבטן הספירים (עד ‭מ"ס 100‬) ‭Taeniura lymma -‬ (עמ' ‭(40‬