תמונה ‭.90‬ דקרן פניני (עד ‭''ס 45‬מ) ‭Cephaiopholis argus -‬ (עמי ‭(124‬