תמונה ‭.89‬ דקןר רשתני (עד ‭מ"ס 70‬) ‭(123 'nv) Epinepheius chiorostigma -‬