תמונה ‭.87‬ בוי ריתן פסי (עד ‭מ"ס 23‬) ‭Grammistes sexlineatus -‬ (עמ' ‭(122‬