תמונה ‭.88‬ דוקרן מנומר (עד ‭מ"ס 100‬) ‭(122 'ny) Piectropomus macuiatus -‬