תמונה ‭.84‬ קיחמי חלק (עד ‭''ס 18‬מ) ‭Piesiops caeruleolineatus -‬ (עמ' ‭(119‬