תמונה ‭.83‬ שחמי נקוד (עד ‭''ס 20‬מ) ‭Piesiops nigricans -‬ (עפ‭(119 '!‬