תמונה ‭.85‬ *בע1ן זיתני (עד ‭''ס 10‬מ) ‭Pseudochromis olivaceus -‬ (עמי ‭(119‬