תמונה ‭.82‬ עינון גדול-עינים (עד ‭''ס 60‬מ) ‭Monotaxis grandoculis -‬ (עמ' ‭(118‬