תמונה ‭.80‬ גטרץ צהוב (עד ‭מ"ס 50‬) ‭(117 'nv) Gaterin gaterinus -‬