תמונה ‭.77‬ פארן אילתי (עד ‭''ס 20‬פו) ‭Parapercis hexophthalma -‬ (עמי ‭(112‬