תמונה ‭.78‬ שורי עשניני (עד ‭מ"0 80‬) ‭(115 'on) Lethrinus nebulosus -‬