תמונה ‭.75‬ עקרכן מדובלל (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Scorpaenopsis cirrosa -‬ (עמי ‭(110‬