תמונה ‭.76‬ עוברים של זהרונים מתפתחים בביצים השקופות ‭Pteroinae -‬ (עמי ‭(111‬