תמונה ‭.72‬ גרזיניו מצוי (צעיר: עד ‭מ"ס 20‬) ‭Pempheris ouaiensis -‬ (עמ' ‭(107‬