תמונה ‭.73‬ סיכן משויש (עד ‭מ"ס 30‬) ‭(108 'ny) Siganus rivulatus -‬