תמונה ‭.70‬ דפדוף הכתם (עד ‭מ"ס 25‬) ‭(106 'D») Abudefduf sordidus -‬