תמונה ‭.71‬ דפדוף פסים (עד ‭מ"ס 20‬) ‭Abudefduf saxatilis -‬ (עמ' ‭(106‬