תמונה ‭.68‬ שוניתית מירי (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Neopomacentrus miryae -‬ (עמ' ‭(105‬