תמונה ‭.69‬ דפדוף צהוב־כתם (עד ‭''ס 12‬מ) ‭Abudefduf flaviiatus -‬ (עמ' ‭(106‬