תמונה ‭.66‬ כרומית לבנת־זנב (עד ‭מ"ס 8‬) ‭Chromis pembe -‬ (עמ' ‭(104‬