תמונה ‭.67‬ שוניתן מחוגר (עד ‭מ"ס 8‬) ‭Pomacentrus annuiosus -‬ (עמ' ‭(105‬