תמונה ‭.64‬ ןפדופן משחיר (עד ‭''ס 12‬מ) ‭Paraglyphidodon melas -‬ (עמ' ‭(103‬