תמונה ‭.65‬ אלמוגית שחורה (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Dascyllus trimaculatus -‬ (עמ' ‭(104‬